[title size=”2″]Recenzja książki Amy McCready.[/title]

Książka Amy McCready ma w podtytule następujące rozwinięcie: Przełomowy program, dzięki któremu twoje dzieci słuchają Cię bez napominania, przypominania lub krzyczenia.

Jest to zajmująca i przystępna lektura dla każdego rodzica, który pragnie oddziaływać na swoje dziecko nie tyle przez system kar czy nagród, co przez zbudowaną na solidnych fundamentach relację. Dlatego wskazówki postępowania tam zamieszczone to nie procedury, ale sposoby na wzmacnianie więzi, które o tyle będzie skuteczne (z uwzględnieniem dążenia do samostanowienia, które realizuje dziecko proporcjonalnie do swojego wieku i poziomu dojrzałości), o ile rodzic włoży w ich realizację serce i uwagę. how to get kits to listen

Tylko jak ma to w praktyce wyglądać? Najpierw należy spojrzeć na dziecko pod kątem jego rzeczywistych potrzeb i nie należy mylić ich z chwilowymi zachciankami typu „mamo, chcę lizaka!”. Autentyczne potrzeby dziecka związane są z jego pragnieniem przynależności (bycia zauważonym, kochanym, potwierdzonym) i znaczenia (posiadania wpływu na sprawy związane z dzieckiem). Potem dopiero można stosować proponowane w książce wskazówki, m.in. takie jak podstawa wszelkich oddziaływań – poświęcenie każdemu dziecku, w indywidualnym kontakcie z nim, czasu, zaangażowania i emocjonalnej uwagi.

Amy McCready jest ekspertem od spraw związanych z wychowaniem i rodzicielstwem., założycielką Positive Parenting Solutions oraz twórczynią kursu dla rodziców opartego na pozytywnych metodach oddziaływania na dzieci. Bazuje na psychologii adlerowskiej, którą adaptuje do wymogów współczesnego społeczeństwa opartego na zasadach demokracji (co również wpływa na relacje rodziców z dziećmi).

Jeśli komuś nie są bliskie metody stosowane przez telewizyjną nianię, warto sięgnąć po tą książkę i na nowo spojrzeć na własną relację z dzieckiem. Polecam!