Cennik psychoterapii obejmuje:

Wstępne rozeznanie zgłaszanych celów problemów oraz sformułowanie początkowej diagnozy wraz z zaproponowaniem i rozważeniem możliwych dalszych działań, do których należeć mogą m.in. praca nad sobą we własnym zakresie, psychoterapia indywidualna lub grupowa, krótko- lub długoterminowa, konsultacja z lekarzem psychiatrą lub innym specjalistą.
Konsultacja psychologiczna może być jednorazowa lub obejmować kilka sesji.

Terapia psychodynamiczna dla dorosłych i młodzieży, trwająca od kilku tygodni do kilku lat, w zależności od charakteru zgłaszanych trudności. Poprzedzona jest konsultacjami psychologicznymi. Psychoterapia jest sposobem leczenia problemów emocjonalnych i osobowościowych oraz drogą do lepszego poznanie siebie i autorefleksji. Umożliwia zrealizowanie zmian w sobie i we własnym życiu. Sesje psychoterapeutyczne na ogół odbywają się raz w tygodniu, czasami mogą być częstsze.

Psychoterapia związków, która ma na uwadze umożliwienie wzajemnej komunikacji oraz rozpoznanie indywidualnych problemów osób będących w związku, które rzutują na ich codzienne życie. Celem jest osiągnięcie porozumienia, gotowości do podjęcia ważnych decyzji lub do zmiany.
Sesja terapeutyczna odbywa się raz w tygodniu. Para ma za zadanie realizować w ciągu tygodnia zalecenia ustalone podczas sesji.

O jednej do kilkunastu sesji indywidualnych dla rodzica lub rodziców z psychologiem psychoterapeutą, którzy pragną lepiej zrozumieć swoje relacje z dziećmi lub doświadczają problemów na gruncie wychowania i chcą je efektywnie rozwiązać.

Terapia realizowana w grupie ok. 6-12 osób, prowadzonej przez psychologa. Poprzedzona konsultacjami indywidualnymi z psychoterapeutą. Jej walorem jest możliwość pracy nad trudnościami w kontekście społecznym. Może być skierowana do grupy osób z konkretnymi problemami, np. do DDA/DDD; osób nieśmiałych, doświadczających przemocy etc.
Niekiedy zaleca się kontynuowanie psychoterapii indywidualnej po zakończeniu terapii grupowej.
Na ogół odbywa się raz w tygodniu, jedna sesja trwa 2 godziny.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu konsultacji kwalifikujących do udziału w grupie.

Spotkania w 6-12 osobowej grupie zainteresowanych pracą nad umiejętnościami psychologicznymi w określonym zakresie np. komunikacji, asertywności itp.
Cyklicznie prowadzona jest Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz.1 i 2
Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów na zamówienie.

Cyklicznie organizowane warsztaty dla Rodziców. Obecni obejmują dwie części:

część 1 – Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły;
część 2 – Rodzeństwo bez rywalizacji.

Jest to program profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli. Motto Szkoły brzmi: „Wychowywać to kochać i wymagać”. Program ten jest przeznaczony dla każdego rodzica, który dąży do nawiązania głębszej relacji ze swoim dzieckiem. Więź oparta na szacunku i bliskości ma moc profilaktyczną – chroni dziecko przed uzależnieniami.

Program obejmuje 10 3-godzinnych spotkań, raz w tygodniu.