Terapia par i małżeństw

W konflikcie pary lub małżeńskim kryzysie nie ma nic ważniejszego niż wspólna refleksja dotycząca tego, że pojawił się problem i że potrzebny jest wspólny wysiłek, aby go przezwyciężyć.

 

Celem terapii par i małżeństw jest praca nad porozumieniem oraz nawiązaniem dialogu, wówczas gdy zawiodą własne próby poradzenia sobie z trudnościami. Niejednokrotnie osoby będące w związku przez długie lata pozostają ze sobą w otwartym lub utajonym konflikcie, którego przyczyny leżą w osobistym stylu postrzegania i przeżywania siebie i innych ludzi.

W takich okolicznościach psychoterapeuta po pierwsze proponuje pracę nad wzajemną komunikacją. Obejmuje ona m.in. diagnozę przeszkód w codziennym dialogu małżeńskim / pary oraz propozycje pracy nad ich przezwyciężeniem. Para / małżeństwo podejmuje wysiłek w celu rozwinięcia nowego stylu porozumiewania się również poprzez własną pracę w domu.

Po drugie, istotną częścią psychoterapii par i małżeństw jest zaangażowanie pary / małżeństwa w zrozumienie przyczyn problemów z funkcjonowaniem ich związku. Pomoc psychologa obejmuje tutaj pracę nad refleksją jakie są tego indywidualne uwarunkowania. Wynikają one na ogół z historii życia, sposobu przeżywania oraz rozumienia świata i siebie przez osoby pozostające w związku. Pogłębione pojmowanie siebie, własnych myśli, uczuć i wspomnień, daje niezbędną motywację do zmiany, która może przełożyć się na poprawę jakości związku, a także na bardziej świadome podejmowanie decyzji. Zwiększa się również poziom empatii czyli wczuwania się w położenie partnera / współmałżonka.

Pogłębiony dialog małżeński, oparty na wzajemnym zaufaniu i szacunku, wzajemnej chęci pomocy umacnia relację i jest pomocny w przezwyciężaniu kryzysów wynikających z etapów życia rodziny lub kryzysów mających podłoże w osobistych trudnościach małżonków.

Zdarza się, że efektem pracy terapeutycznej w związku może być decyzja o podjęciu psychoterapii indywidualnej.