Wsparcie dla rodziców

Bycie rodzicem znaczy, aby zorientować się na rzeczywiste dobro dziecka. Jednak nieznajomość właściwych metod postępowania wobec dziecka sprawia, że rodzicielstwo przestaje być przyjemnością.

Współczesny świat stawia wiele wyzwań zarówno przed dziećmi, jak i przed rodzicami. Duża ilość obowiązków, presja osiągnięć szkolnych, coraz mniej czasu, który można poświęcić dzieciom, sprzyja rozluźnieniu więzi w relacjach rodzic – dziecko.

Proponuję konsultacje psychologiczne dla rodziców, którzy:

  • są młodymi rodzicami i chcą łatwiej odnaleźć się w nowych rolach,
  • chcą omówić metody wychowawcze,
  • widzą, że dziecko ma ono problemy, z którymi, mimo rodzinnego wsparcia nie potrafi sobie poradzić,
  • chcieliby omówić kłopoty dziecka w zakresie jego relacji rówieśniczych, osiągnięć szkolnych, zachowania w domu i/lub w szkole,
  • chcą porozmawiać na temat wpływu niepełnosprawności na codzienne funkcjonowanie dziecka,
  • dostrzegają wpływ kryzysowych sytuacji rodzinnych na dziecko (tj. rozwód, utrata ważnej osoby etc.),
  • są zaniepokojeni tym, co dzieje się z dzieckiem, czują, ze „coś jest nie tak”.

Na konsultację może przyjść jedno z rodziców lub oboje. Rozmowa z psychologiem pomoże ustalić aktualną sytuację psychologiczną dziecka w kontekście rodziny, a także ocenić dalsze możliwe kierunki pomocy (np. pracę indywidualną z dzieckiem, pracę z rodzicami, postępowanie w domu, udział w warsztatach dla rodziców).

Dla wielu spośród rodziców pomocny okazuje się udział w warsztatach. Oferuję możliwość skorzystania z warsztatów pt. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” cz.1 (część podstawowa programu: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły„) oraz cz.2 („Rodzeństwo bez rywalizacji”).

Jestem rekomendowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji ORE realizatorem obydwu programów